دارای تجهیزات کامل شامل:

-میکروسکوپ نوری، سیستم تصویر برداری از ساختار و زمینه میکروسکوپی
-دستگاههای سمباده و پولیش دیسک چرخان
 – تهیه گزارش کامل متالوگرافی انواع چدنهای خاکستری، داکتیل، مالیبل و آلومینیومی
-دستگاه مانت گرم  جهت مانت کردن انواع نمونه ها جهت سختی سنجی و متالوگرافی
Top