دستگاه کوانتومتر پایه آهن (Base Fe) مدل ARL-3460 جهت آنالیز آلیاژهای:

Fe cast iron
Low alloy steel
Nickel resist

دستگاه کوانتومتر پایه آلومینیوم و آهن(Base Al & Fe) مدل ARL-3460B

جهت آنالیز آلیاژهای:

ALALCU
ALALMG
ALALSI
ALALZN
ALLAAL
ALSICU
FECAIR

سختی سنجی:

  • دستگاه سختی سنج یونیورسال دیجیتالی مدرن و پیشرفته مدل  Dura vision 300 Emcotest

 براساس واحد های: Brinell Vickers Rockwell با تمام نیروها و ساچمه های مورد نیاز
 ساخت کمپانی EMCOTEST اتریش

دستگاه سختی سنج پرتابل دیجیتال

 مدل DHT-200 ساخت کشور چین
Top