آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مالیبل سایپا + لینک پخش زنده 
18 خرداد 1402

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مالیبل سایپا + لینک پخش زنده 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه                  

شرکت مالیبل سایپا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره  10192 و شناسه ملی 10100415336

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت مالیبل سایپا (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401 شرکت که در روز دوشنبه مورخ 29/03/1402 راس ساعت 10 صبح در محل شرکت پارس خودرو سالن شهید سلیمانی واقع در کیلومتر 9 بزرگراه شهید لشگری روبروی شرکت سازه گستر تشکیل می شود حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

  • استماع گزارش هیئت مدیره
  • استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1401
  • تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29/12/1401
  • انتخاب حسابرس قانونی و بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1402
  • انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت
  • انتخاب اعضای هیئت مدیره
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
  • سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد

سهامدران حقیقی می توانند شخصا” یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب  سهم و سهامداران حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت ( اعم از عادی یا رسمی ) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای شخص حقوقی ، در جلسه مجمع عمومی حضور به هم رسانند ، همچنین سهامداران محترم جهت دریافت برگ ورود به جلسه مجمع می توانند از یک ساعت قبل از برگزاری مجمع به محل پذیرش سهامداران مراجعه نمایند . ارائه اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی می باشد .

همچنین سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند امکان حضور مجازی از طریق آدرس لینک زیر فراهم می باشد آدرس : https://majma.steram1.ir/saipamalleable

ضمنا” از طریق سامانه پیامکی به شماره 300073569 سهام داران محترم می توانند سوالات خود را مطرح نمایند.

 

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت مالیبل سایپا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره  10192 و شناسه ملی 10100415336

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت مالیبل سایپا (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام که در روز دوشنبه مورخ 29/03/1402 راس ساعت 11 صبح در محل شرکت پارس خودرو سالن شهید سلیمانی واقع در کیلومتر 9 بزرگراه شهید لشگری روبروی شرکت سازه گستر تشکیل می شود حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

  • تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد

سهامدران حقیقی می توانند شخصا” یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب  سهم و سهامداران حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت ( اعم از عادی یا رسمی ) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای شخص حقوقی ، در جلسه مجمع عمومی فوق العاده حضور به هم رسانند ، همچنین سهامداران محترم جهت دریافت برگ ورود به جلسه مجمع می توانند از یک ساعت قبل از برگزاری مجمع به محل پذیرش سهامداران مراجعه نمایند . ارائه اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی می باشد .

همچنین سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند امکان حضور مجازی از طریق آدرس لینک زیر فراهم می باشد آدرس : https://majma.steram1.ir/saipamalleable

ضمنا” از طریق سامانه پیامکی به شماره 300073569 سهام داران محترم می توانند سوالات خود را مطرح نمایند .

 

 

Top