افزایش دوازده درصدی تولید سرسیلندر در مالیبل سایپا
30 آذر 1401

افزایش دوازده درصدی تولید سرسیلندر در مالیبل سایپا

مالیبل سایپا موفق شد با کاهش 120 ثانیه ای زمان تولید سر سیلندر و با حفظ شرایط کیفی، تولید این قطعه مهم را 12 درصد افزایش دهد.

مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه های تولیدی، مهندسی، کیفیت و فنی منجر به کاهش مدت زمان تولید سرسیلندر آلومینیوم گردید که طی آن تولید روزانه 180 قطعه سرسیلندر به 198 قطعه به ازای هر دستگاه افزایش یافت.

پیش از این تولید سرسیلندرهای آلومینیومی به صورت راهگاه چدنی صورت می گرفت که پس از انجام آزمایش ها و بررسی های مختلف با استفاده از تکنولوژی راهگاه سرامیکی، تولید سرسلیندر افزایش یافت.

اقدام مذکور بر روی دو عدد از دستگاه های ریخته گری سرسیلندر صورت گرفت و سایر دستگاه ها نیز در دست اقدام هستند که در صورت تحقق آن شاهد افزایش بیش از پیش تولید در سالن آلومینیوم مالیبل خواهیم بود.

افزایش تولید سرسیلندر در مالیبل سایپا پس از آن در دستور کار قرار گرفت که افزایش تولید محصولات گروه خودروسازی سایپا نیاز به این قطعه استراتژیک را بیشتر نمود. لذا مالیبل سایپا به عنوان تنها زیر مجموعه تأمین کننده قطعات ریختگی گروه سایپا این مأموریت را وظیفه خود دانست تا از این طریق نیازهای گروه به سرسیلندر خام را تأمین نماید.

Top