داود حسین زاده مدیرعامل مالیبل سایپا: استقرار چرخه بهره وری باعث مانع زدایی تولید می گردد
02 خرداد 1400

داود حسین زاده مدیرعامل مالیبل سایپا: استقرار چرخه بهره وری باعث مانع زدایی تولید می گردد

داود حسین زاده مدیرعامل مالیبل سایپا با بیان اینکه در حوزه چرخه بهره وری فعالیت های شایسته و متناسبی در این شرکت نسبت به سایر شرکت های گروه انجام شده است اظهار داشت: استقرار چرخه بهره وری باعث می شود که بتوانیم تحلیل درستی از فرآیندها برای توسعه ی فعالیت های شرکت داشته باشیم.

وی ضمن تاکید برای اجرای دقیق و درست الزامات برای استقرار کامل چرخه بهره وری گفت: فرهنگ سازی و مشارکت کارکنان برای جذب حداکثری توان پرسنل با نگرش به توانایی ها و استعدادهای موجود در شرکت از اولویت های مالیبل در این حوزه است.

مدیرعامل مالیبل سایپا ادامه داد: در سال جهش تولید با نگرش هر چه بهره ور شدن، گام هایی مستحکم تر از قبل برداشتیم و با اعتماد به خود کفایی و با ایمان به دانش متخصصین این عرصه توانستیم به موفقیت های خوبی دست یابیم.

وی با بیان اینکه رویکردهای جدید ما برای بهره مندی هر چه بهتر از نیروی کار، اجرای پروژه های موثر در کیفیت تولید، حذف موازی کاری ها و بهره برداری از دانش و امکانات موجود در شرکت مالیبل سایپا در حوزه بهره وری تعریف شده است گفت: توانستیم در روزهای سخت تحریم با نگاهی نو به سوی پیشرفت حرکت کنیم.

داود حسین زاده با اشاره اینکه استقرار چرخه بهره وری در سال 99 باعث تحقق جهش تولید در این شرکت شده است گفت: در یک سال اخیر با تمرکز بر موضوع بهره وری در حوزه منابع انسانی تغییر رویکرد داده ایم. به نحوی که توانستیم در پرداخت های نقدی و غیرنقدی میان پرسنل شرکتی و پیمانکار به تعادل نسبی برسیم. همچنین چارت سازمانی با هدف چابکی و عملیاتی تر شدن فعالیت ها تغییر یافت تا امکان رشد برای لایه های پایین فراهم شود.

وی ادامه داد: با تغییر در آیین نامه بهره وری، طبقه بندی مشاغل نیز صورت پذیرفت و طلب چندین ساله پرسنل برای گروه های شغلی پرداخت گردید.

مدیرعامل مالیبل سایپا با بیان اینکه با تغییر در آیین نامه بهره وری فرآیند کاری و فعالیت پرسنل متناسب سازی شده است اظهار داشت: برای پرسنل در حوزه بهره وری موارد تشویقی در نظر گرفته شد تا این موضوع برای کارکنان محسوس و قابل لمس باشد.

وی داخلی سازی و کاهش ضایعات را از دیگر موارد پیاده سازی چرخه بهره وری در شرکت برشمرد و گفت: با توجه به تحریم های ظالمانه و سختی شرایط تولید در دو حوزه مواد اولیه و قطعات، داخلی سازی با هدف صرفه جویی ارزی و قطع وابستگی به کشورهای خارجی صورت پذیرفت.

مدیرعامل مالیبل سایپا افزود: به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی گاهی مجبور شدیم که آهسته پیش برویم و به طبع باعث کاهش میزان بهره وری شد اما در حال حاضر قادریم با گام های بلند و موثر رو به جلو حرکت کنیم. داخلی سازی مواد اولیه باعث شد مشکل تامین این مواد از منابع خارجی رفع شود و با تغییرات در این مواد داخلی سازی شده ضایعات کاهش پیدا کرد که این موضوع، موفقیت در چرخه بهره وری است.

وی ادامه داد: زمانی که اقدام بهره ور برای شرکت دست آورد مالی داشته باشد باعث می شود که سازمان در مسیر رشد قرارگرفته و ظرفیت تولید افزایش یابد.

داود حسین زاده با اشاره به شعار سال و لزوم توجه به افزایش تولید گفت: یکی از محورهای بهره وری مانع زدایی در تولید و بازگشایی گره های تولید است که با پیاده سازی و اجرای الزامات بهره وری ایت مهم محقق می شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در سالی که گذشت موفق شدیم با استقرار چرخه بهره وری در مالیبل جهش تولید را محقق نماییم. از این رو امیدواریم با تداوم چرخه بهره وری کارهای بزرگ و مثمرثمری در آینده انجام دهیم.

 

Top