روز آراستگی و بهره‌وری در مالیبل سایپا برگزار گردید
05 مهر 1399

روز آراستگی و بهره‌وری در مالیبل سایپا برگزار گردید

روز آراستگی و بهره­­­ وری به صورت هر ماه در یک روز و در راستای توسعه فرهنگ آراستگی و بهره­ وری در مالیبل سایپا برگزار می شود.

کمیته اجرایی- فرهنگی بهره­ وری مالیبل سایپا همزمان با اقدامات مستمر روزانه و دوره­ ای که ماهیت فعالیت­های بهره­ وری و نظام آراستگی می­ باشد، از ماه گذشته بصورت ماهانه نسبت به برگزاری “روز آراستگی و بهره وری” اقدام نمود.

دومین برنامه روز آراستگی و بهره­ وری در اولین روز مهر ماه با مشارکت کلیه واحدها برگزار گردید.

گفتنی است نظام آراستگی و ساماندهی محیط کار و همچنین استقرار چرخه بهره­ وری در سازمان و تأثیر به­ سزای آن در روحیه همکاری و همبستگی پرسنل برای ارتقای تولید، کاهش ضایعات و … از جمله مواردی است که اهمیت برگزاری چنین روزی در مالیبل را افزایش می­دهد.

Top