مانور زلزله در مالیبل سایپا برگزار شد
04 بهمن 1402

مانور زلزله در مالیبل سایپا برگزار شد

همزمان با هفته ملی ایمنی در برابر زلزله و با هدف ارتقا سطح آمادگی کارکنان جهت واکنش در شرایط اضطراری مانور زلزله در سالن تولید آلومینیوم مالیبل سایپا برگزار شد.

در این مانور با همکاری تمامی کارکنان، عملیات تخلیه و ترک محل کار به سرعت انجام و نیرو های امدادی آتش نشانی و اورژانس به محل مانور رسیده و عملیات امداد رسانی، اطفا حریق و نجات مصدومین را آغاز کردند.

در پایان اجرای این مانور از سوی نیرو های امدادی نکاتی درباره چگونگی واکنش در مقابل حوادثی از قبیل آتش سوزی، زلزله و … به کارکنان سالن تولید آلومینیوم شرکت مالیبل سایپا آموزش داده شد.

 

Top