اعلام برنامه مجمع عمومی عادی مالیبل سایپا
17 خرداد 1401

اعلام برنامه مجمع عمومی عادی مالیبل سایپا

بدینوسیله از کلیه سهمداران محترم شرکت مالیبل سایپا (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 شرکت که در روز چهارشنبه مورخ 1401/03/18 راس ساعت 11 صبح در محل شرکت مگاموتور سالن کنفرانس مدیریت واقع در کیلومتر 18جاده قدیم کرج، جنب شرکت زامیاد تشکیل می شود حضور به عمل رسانید.

 

 

 

Top