محمدرضا عباسی عضو هیئت مدیره شرکت مالیبل سایپا خبر داد: افزایش تولیدات مالیبل باتوجه به سیاستهای شرکت سایپا در عین تحریم
30 مرداد 1402

محمدرضا عباسی عضو هیئت مدیره شرکت مالیبل سایپا خبر داد: افزایش تولیدات مالیبل باتوجه به سیاستهای شرکت سایپا در عین تحریم

محمدرضا عباسی عضـو هیئت مدیره شرکت مالیبل سایپا هدف از حضور این شرکت در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو تهران را معرفی محصولات جدید برای گروه سایپا و بازار نام برد و گفت: هدف اصلی ما معرفی و شناساندن محصولات جدید شرکت مالیبل به بازار صنعت خودرو است.

وی ادامه داد: باتوجه به تحریمهایی که در کشور وجود دارد توانستیم تولید خود را با توجه به سیاستهای گروه سایپا افزایش دهیم.

عضـو هیئت مدیره شرکت مالیبل با اشاره به تجربه این شرکت در صنعت ریخته‌گری، گفت: با تمام ظرفیت خود درحال تامین قطعه مورد نیاز گروه سایپا هستیم، همچنین برنامه‌ای برای افزایش ظرفیت و سرمایه‌گذاری مجدد نیز داریم.

وی در ادامه با اشاره به پروژه‌ی در دست شرکت مالیبل برای راه اندازی سایت دوم این شرکت، گفت: امیدواریم بتوانیم با سرمایه گذاری گروه سایپا و تامین منابع و دریافت تسهیلات این ظرفیت را افزایش دهیم.

Top