آخرین اخبار

با پیگیری های مدیریت ارشد مالیبل صورت گرفت؛ اجرای طرح واکسیناسیون کارکنان شرکت مالیبل سایپا/ کلیه پرسنل دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند

با پیگیری های مدیریت ارشد مالیبل صورت گرفت؛ اجرای طرح واکسیناسیون کارکنان شرکت مالیبل سایپا/ کلیه پرسنل دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند

درطرح واکسیناسیون مالیبل سایپا تمامی کارکنان این شرکت طی دو روز در دو شیفت کاری با اولویت شرایط سنی و بیمارهای زمینه ای دوز اول واکسن کرونا ...

پیوندها

Top