مناقصه حمل و نقل

کد : 001
نوع : لورم ایپسوم 1
وضعیت :
برگذار کننده : شرکت مالیبل سایپا
تاریخ شروع : 1400/11/1
تاریخ پایان : 1400/11/2
تارخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت : 1400/11/3
مهلت ارسال پروپوزال : 1400/11/4
مستندات : موجود نیست
Top