ساخت کمپانی Walter & bai کشور سوئیس

ظرفیت ۴۰ تن
جهت اندازه گیری استحکام نهایی ، استحکام تسلیم، درصد ازدیاد طول نسبی همرا با گراف انواع قطعات فولادی، چدنی و آلومینیومی
Top