شرکت های زیرمجموعه

شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران (سـودیکو) در تاریخ 23 اردیبشت ماه 1362 بصورت سهامی خاص تأسیس و طی شماره 48101 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.
در سال 1385 به موجب مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام، سرمایه شرکت به مبلغ 5 میلیارد ریال افزایش یافته است و تمامی مبلغ افزایش سرمایه توسط صاحبان سهام به حساب شرکت پرداخت گردیده است. این شرکت در سال 1383 به طور 100% به جمع شرکتهای گروه خودروسازی سایپا پیوسته و هم اکنون به نام شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران در گروه شرکتهای سایپا مأموریت های تعریف شده و وظیفه ذاتی اساسنامه ای را بشرح زیر :
  1. جمع آوری، ساماندهی و فروش کلیه ضایعات شرکتهای گروه خودروسازی سایپا
  2. تأمین مواد اولیه مورد نیاز شرکتهای گروه از محل تحویل ضایعات به مراکز مصرف
  3. جمع آوری اطلاعات و ساماندهی و تعیین تکلیف ماشین آلات و تجهیزات و قطعات مازاد و راکد شرکتهای گروه.
  4. ایجاد خطوط بازیافت و فرآوری ضایعات شرکتهای گروه و تبدیل آنها به مواد اولیه مورد مصرف شرکتهای گروه و خارج از گروه.
  5. بازاریابی بازارهای مصرف مجدد اقلام ضایعاتی که در امر تولید فعالیت می نمایند، به عهده دارد و انتظار از این مجموعه ، مدیریت متمرکز و یکپارچه بر جمع آوری و ساماندهی ضایعات تولید شده در شرکتهای گروه خودروسازی سایپا و تفکیک آنها بر مبنای نوع و کیفیت و فروش آنها به مراکز مصرف می باشد.
در فرآیند کسب و کار جمع آوری و ساماندهی ضایعات و پسماندهای صنعتی، شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران (سـودیکو) با سابقه و پیشینه 30 ساله بعنوان تنها شرکت تخصصی گروه می باشد که بر اساس وظیفه ذاتی بعنوان پل ارتباطی مفید و مناسب بین شرکتهای گروه و بازار و مبادی مصرف ضایعات و پسماندهای صنعتی می باشد که با ایفای نقش می تواند ضمن کاهش هزینه ها، بیشتر سود مورد انتظار را عاید شرکتهای گروه نماید.
در این راه شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران (سـودیکو) با تجربه چندین ساله در حوزه مدیریت بر ضایعات و پسماندهای صنعتی بر آن است تا با بازنگری در فرآیند این مدیریت و با آسیب شناسی وضیعت موجود و بهره گیری از توان و پتانسیل بالقوه خود، را هکارهای بهبود امور و مدیریت بهتر و صحیح منابع را در جهت افزایش عایدات شرکتهای گروه بکار گرفته و با تهیه طرح جامع مدیریت متمرکز بر ساماندهی و جمع آوری کلیه ضایعات و پسماندهای شرکتهای گروه خودروسازی سایپا، اهداف تعریف شده را محقق نموده و از منابع و امکانات مجموعه شرکتهای گروه حمایت و پشتیبانی نموده و فعالیت های خود را توسعه و گسترش دهد و انتظار دارد مدیریت محترم ارشد گروه و مدیران محترم عامل شرکتها در این مسیر با رهنمودها و هدایت و حمایت های خود این شرکت را در رسیدن به اهداف یاری نمایند.
Top