آخرین اخبار

سیدرسول موسوی نماینده کارگران شرکت مالیبل سایپا همیشه و تا جایی که مقررات شرکت اجازه داده است، در راستای منافع کارکنان قدم برداشته ام

سیدرسول موسوی نماینده کارگران شرکت مالیبل سایپا همیشه و تا جایی که مقررات شرکت اجازه داده است، در راستای منافع کارکنان قدم برداشته ام

سیدرسول موسوی نماینده کارگران شرکت مالیبل سایپا، آشنا نمودن کارگران به حدود وظایف، مسئولیت‌ها و حقوق قانونی خود را از عمده فعالیت‌های خویش ب...

پیوندها

Top