شهرام مسلم پور
مدیرعامل

هیئت مدیره

محمدرضا اکبری
محمدرضا اکبری
عضو هیئت مدیره
حسین سلیمیان
حسین سلیمیان
عضو هیئت مدیره
محمدرضا دلجویه
محمدرضا دلجویه
عضو هیئت مدیره

مدیران ارشد

علیرضا ابراهیمی
علیرضا ابراهیمی
سرپرست مدیریت برنامه ریزی و مهندسی صنایع
علیرضا احمدی
علیرضا احمدی
مدیر اداری و توسعه منابع انسانی
غلامرضا بلوری
غلامرضا بلوری
سرپرست مدیریت مهندسی
مهرداد ترکیان
مهرداد ترکیان
مدیر تولید
علی مهربان
علی مهربان
مدیر فنی
حمیدرضا مقامی کیا
حمیدرضا مقامی کیا
سرپرست مدیریت بازرگانی
محسن صدیف
محسن صدیف
مشاور مدیرعامل و سرپرست مدیریت تضمین کیفیت
حجت پناهی
حجت پناهی
مدیر مالی
سید محمدرضا شیخ الاسلامی
سید محمدرضا شیخ الاسلامی
سرپرست ریاست تولید آلومینیوم
مهدی حاجی حسنی
مهدی حاجی حسنی
مدیر حراست
موسی بیات
موسی بیات
رئیس حسابرسی
حامد حریرفروش
حامد حریرفروش
رئیس حوزه مدیریت و ارتباطات
یوسف علیزاده
یوسف علیزاده
رئیس تکنولوژی اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی
رضا مشگین راد
رضا مشگین راد
رئیس اداره طرح و برنامه
پرویز دانش پرور
پرویز دانش پرور
رئیس تولید سی ان سی
Top