داود حسین زاده فضل
مدیرعامل

هیئت مدیره

حسین سلیمیان
حسین سلیمیان
رئیس و عضو هیئت مدیره
محمد علی جبرئیلی
محمد علی جبرئیلی
عضو هیئت مدیره
محمدرضا دلجویه
محمدرضا دلجویه
عضو هیئت مدیره
مسعود رحمانیان
مسعود رحمانیان
عضو غیر موظف هیئت مدیره

مدیران ارشد

سید محمدرضا شیخ الاسلامی
سید محمدرضا شیخ الاسلامی
مدیر مهندسی
مهرداد ترکیان
مهرداد ترکیان
مدیر کیفیت
علی مهربان
علی مهربان
مدیر فنی
محمدرضا اکبری
محمدرضا اکبری
مدیر برنامه ریزی و مهندسی صنایع
حمیدرضا مقامی کیا
حمیدرضا مقامی کیا
مدیر بازرگانی
محسن صدیف
محسن صدیف
مدیر تولید
حجت پناهی
حجت پناهی
مدیر مالی
علیرضا احمدی
علیرضا احمدی
مدیر اداری و توسعه منابع انسانی
رضا پرویزی
رضا پرویزی
رئیس حراست
موسی بیات
موسی بیات
رئیس حسابرسی
بهنام گودرزی
بهنام گودرزی
رئیس بازرسی و حقوقی
حامد حریرفروش
حامد حریرفروش
رئیس حوزه مدیریت و ارتباطات
Top