آزمایشگاه تست کشش

 

آزمون های مکانیکی نقش مهمی در ارزیابی، توسعه و کنترل کیفیت مواد مهندسی دارند. آزمون کشش که در دسته آزمون های مخرب قرار دارد، معروف ترین آزمون خواص مکانیکی است که اطلاعات مهمی در خصوص خواص استحکامی ماده فراهم می کند.

آزمون کشش که با عنوان آزمون تنش نیز شناخته می شود، اساسی ترین نوع آزمون مکانیکی است که می توان روی یک ماده انجام داد. به زبان ساده در این تست با کشیدن ماده توسط فک های دستگاه کشش، می توان واکنش آن را در برابر نیروهای اعمالی تعیین نمود. مشخصا هنگامی که ماده کشیده می شود، می توان به استحکام کششی (UTS) و ازدیاد طول نسبی (EL)  آن ماده دست یافت.

این آزمون در آزمایشگاه شرکت مالیبل سایپا با دستگاه پیشرفته و مدرن walter & bai ساخت کشور سوئیس جهت اندازه گیری استحکام نهایی ، استحکام تسلیم، درصد ازدیاد طول نسبی همرا با گراف انواع قطعات فولادی، چدنی و آلومینیومی قابل انجام می باشد.

 

 

ساخت کمپانی Walter & bai کشور سوئیس

ظرفیت 40 تن

Top