آزمایشگاه کنترل مواد اولیه و ماسه قالبگیری

کنترل مواد اولیه ورودی موثر بر کیفیت و کنترل خواص ماسه قالبگیری از اهمیت بسیار بالایی در کاهش ضایعات، کاهش هزینه ها، راندمان بهتر تولید و افزایش بهره وری دارد.

مواد اولیه موثر بر کیفیت ورودی به شرکت شامل:

گرافیت های گوگرد بالا، گرافیت های گوگرد پایین، ماسه های نو، ماسه های چسب دار، بنتونیت های ریخته گری، ساچمه های فولادی، فروآلیاژ ها، پوشان ها، جوانه زاها،آهن قراضه ها، شمش های چدنی و آلومینیومی و… می باشد.

آزمایشگاه شرکت مالیبل سایپا دارای تجهیزات کنترلی پیشرفته و کاملی جهت بازرسی و تست مواد فوق به شرح ذیل می باشد:

 

 • دستگاه تست الک دیجیتالی

ساخت کمپانی Disa

جهت تعیین دانه بندی و AFS ماسه های ریخته گری

 

 • دستگاه استحکام کششی گرم ماسه های شل (چسبدار)

ساخت کمپانی Disa

جهت اندازه گیری میزان استحکام کششی گرم ماسه های رزینی و چسبدار

 

 • دستگاه دانسیته سنج 

ساخت کمپانیBEL  ایتالیا

جهت اندازه گیری دانسیته انواع نمونه ها و قطعات جامد

 

 • دستگاه PH متر دیجیتالی و کاغذی

ساخت کمپانی RADIOMETER فرانسه

ساخت کمپانی ADWA ایتالیا

جهت اندازه گیری محیط اسیدی، بازی یا خنثی انواع مواد و محلولها

 • دستگاه رطوبت سنج دیجیتالی

ساخت کمپانی  Sartorius آلمان

 

 • دستگاه نفوذ پذیری برقی 

 

ساخت کمپانی جرج فیشر  +GFسوئیس

جهت اندازه گیری میزان قابلیت عبور گاز ماسه های قالبگیری

 

 • دستگاه یونیور سال دیجیتالی ماسه قالبگیری

 

 

 

ساخت کمپانی Disa

جهت اندازه گیری خواص ماسه قالبگیری از قبیل استحکام فشاری تر، استحکام برشی تر، استحکام دونیم شوندگی تر ودرصد فشردگی ماسه های قالبگیری

 

 • دستگاه استحکام کششی تر (WTS)

 

جهت اندازه گیری میزان استحکام کششی گرم-تر ماسه قالبگیری و بنتونیتهای نو

ساخت کمپانی Disa

 

 • کوره برقی دیجیتالی

دو دستگاه:

ساخت کمپانی Nabertherm آلمان 0-1200 درجه سانتی گراد

ساخت کمپانی طب آزما ایران 0-1200  درجه سانتی گراد

 

دستگاه کربن گوگرد  Leco

 

 

جهت اندازه گیری درصد کربن و گوگرد قطعات و مواد اولیه از قبیل گرافیت و پودر ذغال ساخت کمپانی  Lecoآمریکا

 

 • دستگاه سانتریفیوژ برقی :

ساخت شرکت طب آزما ایران

جهت سانتریفیوژ کردن مواد آماده شده از قبیل مخلوط بنتونیت جهت اندازه گیری مقدار مونت موریلونیت

 

 • دستگاه ضریب خرد شوندگی Shatter index

 

 

ساخت کمپانی جرج فیشر  +GFسوئیس

جهت بررسی خواص ماسه قالبگیری تر

 

 • دستگاه استریو میکروسکوپ

 

ساخت کمپانی Radical  کشور هند

جهت بررسی عیوب ظاهری قطعات ریخته گری، شکل دانه ها و مواد اولیه

 

دستگاه ذوب مجدد REMELT

 

ساخت کمپانی LINN کشور آلمان

جهت تهیه نمونه پولکی از قطعات برای آنالیز کوآنتومتری

 

 

Top