با پیگیری های مدیریت ارشد مالیبل صورت گرفت؛ اجرای طرح واکسیناسیون کارکنان شرکت مالیبل سایپا/ کلیه پرسنل دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند
26 مرداد 1400

با پیگیری های مدیریت ارشد مالیبل صورت گرفت؛ اجرای طرح واکسیناسیون کارکنان شرکت مالیبل سایپا/ کلیه پرسنل دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند

درطرح واکسیناسیون مالیبل سایپا تمامی کارکنان این شرکت طی دو روز در دو شیفت کاری با اولویت شرایط سنی و بیمارهای زمینه ای دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند.
تهیه واکسن های مورد نیاز برای این طرح با دستور مدیریت ارشد و پیگیری های واحد اداری انجام شد که طی سه روز تمامی کارکنان شرکت واکسینه شدند.
مهندس احمدی مدیر منابع انسانی مالیبل سایپا با اشاره به استراتژیک بودن تولیدات این شرکت برای گروه سایپا گفت: طی دو سال گذشته و در شرایط سخت کرونا و حتی تعطیلات تابستانی هیچ گاه خطوط تولید مالیبل تعطیل نشد و افزایش تولید در دستور کار قرار داشته است.
وی با بیان اینکه رعایت پروتکل های بهداشتی در کنار حفظ روند تولید همواره مورد توجه مدیریت شرکت بوده است اظهار داشت: امیدواریم با اجرای طرح واکسیناسیون سلامت کارکنان پرتلاش و ساعی مالیبل تامین گردد.
مهندس احمدی ادامه داد: برای تامین واکسن های مورد نیاز این شرکت همیاری و پیگیری های مدیریت ارشد و معاونت اداری گروه خودروسازی سایپا ستودنی بود که نشان دهنده اهمیت سلامت کارکنان برای مدیران ارشد خانواده بزرگ سایپا است.
وی در پایان تاکید کرد: طبق دستور مدیریت ارشد شرکت تزریق واکسن به خانواده کارکنان نیز در اولویت و دستور کار منابع انسانی قرار دارد.
گفتنی است در این طرح تمامی کارکنان مالیبل در دو شیفت شب کار و روز کار دوز اول واکسن کرونا را در فضایی مناسب و مورد تایید وزارت بهداشت دریافت کردند.

 

Top