آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت مالیبل سایپا (سهامی عام)
03 آبان 1402

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت مالیبل سایپا (سهامی عام)

شماره ثبت 10192

شناسه ملی 10100415336

 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنها دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که  در روز دوشنبه مورخ  15/08/1402 راس ساعت 11 صبح در محل شرکت مگاموتور سالن کنفرانس شماره 1 در بزرگراه فتح کیلومتر 18 جاده قدیم کرج برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه

1-استماع گزارش توجیهی هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت

2-تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی ها طبقه زمین

3-اصلاح ماده 5 اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام

4-تصمیم گیری در مورد سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت می باشد.

سهامداران حقیقی می توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و سهامداران حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای شخص حقوقی،در جلسه مجمع عمومی فوق العاده حضور به هم رسانند.همچنین سهامداران محترم جهت دریافت برگ ورود به جلسه مجمع می توانند از یک ساعت قبل از برگزاری مجمع به محل پذیرش سهامداران مراجعه نمایند.ارائه اصل کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی می باشد.

همچنین سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع ندارند امکان حضور مجازی از طریق آدرس لینک زیر فراهم می باشد.

آدرس:http://majma.steram1.ir/saipamalleable

ضمنا از طریق سامانه پیامکی به شماره 300073569 سهامداران محترم می توانند سوالات خود را مطرح نمایند.

                                                                                             هیئت مدیره شرکت مالیبل سایپا

Top