از سوی دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ مالیبل به عنوان شرکت منتخب در مبارزه با کرونا معرفی شد
05 اردیبهشت 1400

از سوی دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ مالیبل به عنوان شرکت منتخب در مبارزه با کرونا معرفی شد

شرکت مالیبل سایپا با رعایت پروتکل های بهداشتی و اقدامات مناسب در زمینه مقابله با ویروس کرونا موفق به اخذ عنوان شرکت منتخب از سوی دانشگاه علوم پزشکی ایران شد.

با همه گیری ویروس کرونا در کل کشور و اقدامات جهت پیشگیری از انتقال آن همچنین اهمیت این موضوع بین شرکت های تولیدی که بیشترین کانون های خطر را در ازدحام جمعیت و شیوع و ابتلا را دارند مهم و حیاتی است. شرکت مالیبل سایپا با بیش از 1000 تن پرسنل به رسالت خود در مقابله با این ویروس عمل کرد. شرکت مالیبل سایپا با رعایت پروتکل های بهداشتی در محیط های کاری، شناسایی و غربالگری بیماران، مشکوکین و اجرای دستورالعمل های الزامی موفق به کسب عنوان شرکت منتخب از سوی دانشگاه علوم پزشکی ایران و خدمات بهداشتی درمان ایران شد.

شرکت مالیبل با رعایت پروتکل های بهداشتی و پیشگیرانه منطبق با الزامات در اجرای دستورالعمل های وزارت بهداشت همچنین ارتباط مستمر با مرکز بهداشت و اعلام آمار مبتلایان و اعلام نواقص اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا و در پی آن شناسایی و غربالگری مشکوکین و بیماران همچنین اجرای اقدامات بازگشت به کار را مرحله به مرحله طی کرد.

گروه ایمنی و بهداشت شرکت مالیبل سایپا مجموعه اقدامات پیشگیرانه جهت شیوع و انتقال بیماری کرونا از قبیل آموزش ها و فرهنگ سازی، توزیع اقلام بهداشتی، انجام ضدعفونی و برنامه های مشارکتی کارکنان و مجموعه اقدامات پیشگیرانه جهت شیوع و انتقال بیماری کرونا را اجرایی کرد. شایان ذکر است بازدیدهای بهداشتی که در گذشته به صورت سالیانه انجام می شد به دلیل وضعیت حاضر در بازه های زمانی کوتاه انجام می پذیرفت که به جز بازدید از بخش های بهداشتی و دیگر بخش ها اطلاعات پزشکان شرکت در جلسات توجیهی در رابطه با این ویروس به روز رسانی می گردد.

با توجه به نوع فعالیت شرکت مالیبل سایپا و کانون های خطر بیشتر نسبت به شرکت های ستادی آمار مبتلایان این شرکت  در سال 1399 کمتر از دیگر شرکت ها بوده است.

Top