اصلاح تعمیر ترانسفورماتور 3600 KVA   و کوره ذوب ABP دوال 4 تن در مالیبل سایپا
30 شهریور 1401

اصلاح تعمیر ترانسفورماتور 3600 KVA و کوره ذوب ABP دوال 4 تن در مالیبل سایپا

با تکیه بر دانش داخلی و تلاش کارشناسان و کارکنان فنی، شرکت مالیبل موفق به تعمیر و راه اندازی تراسفورماتور KBA 3600 و کوره ذوب دوال 4 تن ABP شد.

کارشناسان حوزه فنی شرکت مالیبل با توجه به تحریم کامل خدماتی و قطعات یدکی با توجه به تکیه بر تجربیات چند ساله خود و برسی های دقیق فنی که پیرامون تمامی دستورالعمل های موجود انجام دادند توانستند بار دیگر ثابت کنند که تحریم ها در اراده این مملکت تاثیری جز سازندگی و رشد معلومات و دانش فنی نداشته و بر این باورهستیم که روز به روز شاهد موفقیت های دیگری در صنعت کشور خصوصا خودروسازی و صنایع ریخته گری مرتبط خواهیم بود.

با تعمیر این تراسفورماتورو کوره مربوطه کاهش چشمگیر توقفات این کوره را که حدودا 30 درصد ذوب محصولات چدنی شرکت مالیبل را تامین می کرد برطرف شده است که این اقدام باعث صرفه جویی قابل توجه ارزی در این زمینه شده است.

Top