بازدید دانش آموزان رشته متالورژی هنرستان شهید بهشتی از شرکت مالیبل سایپا
16 بهمن 1402

بازدید دانش آموزان رشته متالورژی هنرستان شهید بهشتی از شرکت مالیبل سایپا

به گزارش مالیبل خبر جمعی از دانش آموزان رشته متالورژی هنرستان شهید بهشتی به منظور آشنایی با فرآیند های تولیدی از خطوط تولید مالیبل سایپا بازدید کردند.

فرآیند های بازدید یکی از محور های تعامل صنعت با دانشگاه و مراکز آموزشی است. این رویدادها می‌توانند به دانش آموزان و دانشجویان کمک کنند تا با فرآیند ریخته گری و تولید قطعات آشنا شوند.

همچنین به دانش آموزان کمک می کند تا انگیزه و اشتیاق خود را برای خودآموزی و رشد سطح علمی تقویت کنند.

 

Top