با هدف تقویت توانمندی و شایستگی های کارکنان انجام شد؛ برگزاری مسابقات مهارتی جوشکاری
18 فروردین 1403

با هدف تقویت توانمندی و شایستگی های کارکنان انجام شد؛ برگزاری مسابقات مهارتی جوشکاری

به گزارش مالیبل خبر دومین دوره مسابقات مهارت جوشکاری با هدف ارتقا استاندارد های مهارتی و تبادل اطلاعات فنی در سطوح مختلف کارشناس، سرپرست و کارگری با همت واحد آموزش و توسعه منابع انسانی و همکاری واحد فنی در قسمت نوسازی برگزار شد.
این دوره از مسابقات که بستری مناسب برای رقابت سالم و توسعه مهارت های فردی با هدف تقویت روحیه خود باوری، فرهنگ سازی می باشد، باعث ایجاد انگیزه و فرصت برابر جهت ارائه توانمندی و شایستگی های کارکنان می گردد.
در دومین دوره مسابقات مهارتی جوشکاری تعداد 40 نفر و به مدت 4 ساعت به رقابت پرداختند که از نفرات برتر تقدیر به عمل آمد.

Top