برگزاری محفل انس با قرآن کریم در نمازخانه امام علی (ع) شرکت مالیبل سایپا
11 بهمن 1402

برگزاری محفل انس با قرآن کریم در نمازخانه امام علی (ع) شرکت مالیبل سایپا

مراسم محفل انس با قرآن کریم در نمازخانه امام علی (ع) شرکت مالیبل سایپا با حضور کارکنان واحد های مختلف برگزار شد.

این مراسم با هدف حفظ و تبیین جایگاه قرآن کریم در بین کارکنان در اولین چهارشنبه هر ماه قمری در نمازخانه امام علی (ع) شرکت مالیبل، همزمان با اقامه نماز ظهر و عصر برگزار می شود.

در این مراسم معنوی و پر بار تلاوت قرآن کریم توسط قاریان کشوری همکار مالیبل صورت گرفته و نکات مهم قرآنی توسط امام جماعت شرکت مالیبل سایپا به کارکنان بیان می گردد.

Top