شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پارس‌خودرو
07 اردیبهشت 1399

شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پارس‌خودرو

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از شرکت پارس‌خودرو:
گروه سایپا در حل مشکلات مربوط به کرونا در حوزه صنعت پیشتاز است

?مدیریت سایپا رونق تولید را محقق کرد
?سایپا در حوزه جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در محیط کارگری و در حوزه صنعت کشور پیشتاز است
?با مدیریت مناسبی که در سایپا وجود دارد این گروه موفقیت‌های بزرگی در عرصه تولید به‌دست آورده که در سال جاری هم ادامه خواهد یافت

Top