دکتر محمديان روانشناس پايگاه سلامت شرکت ماليبل سايپا: دوره هاي مهارتهاي زندگي در سطح ماليبل برگزار شد
10 آبان 1399

دکتر محمديان روانشناس پايگاه سلامت شرکت ماليبل سايپا: دوره هاي مهارتهاي زندگي در سطح ماليبل برگزار شد

دوره‌هاي مهارت‌هاي زندگي توسط روانشناس شرکت در5 بخش با هدف توانايي‌هاي رواني براي بالا بردن سازگاري با مشکلات و مسايل زندگي روزمره برگزار گردید.

خانم دکتر محمديان روانشناس پايگاه سلامت شرکت ماليبل سايپا در رابطه با برگزاري دوره مهارت‌هاي زندگي در شرکت گفت: اين دوره با هماهنگي واحد آموزش در 5 بخش مديريت استرس، مديريت خشم و هيجانات، مهارت خودآگاهي و همدلي، مهارت حل مسئله و تصميم‌گيري و آخرين بخش نيز مهارت ارتباط موثر برگزار گرديد.

دکتر محمديان هدف از برگزاري اين دوره را کسب مهارتهاي زندگي و توانايي‌هاي رواني براي بالا بردن سازگاري با مشکلات و مسايل زندگي روزمره عنوان نموده و افزود: پيشرفت و رشد اجتماعي فردي، آگاهي در مورد حقوق انساني خود، پيشگيري از مشکلات اجتماعي و ارتقاء سلامت رواني از ديگر اهداف اين دوره مي‌باشد.

وي آموزش راه‌هاي مختلف براي بيان احساسات هيجانات شديد به‌طور موثر و موازي را از سرفصل‌هاي مطرح شده در دوره مديريت استرس، خشم و هيجانات عنوان نموده و اظهار داشت: کنترل احساسات و هيجانات در زمان مناسب، واکنش مناسب و متداول نسبت به ناکامي و بدرفتاري نيز در اين بخش از دوره مهارت‌هاي زندگي تدريس شد.

محمديان سومين دوره برگزار شده را مهارت خودآگاهي و همدلي عنوان داشته و توضيح داد: شناخت خود و عوامل موثر در رشد مربوط به مهارت خودآگاهي و توجه داشتن به ديدگاه ديگران – فرد از طريق ادراک واکنش‌هاي عاطفي ديگران، واکنش عاطفي مناسب نشان دهد –  پاسخ عاطفي مناسب به منظور برقراري ارتباط موثر و دائم جزء موارد تدريس شده در مهارت همدلي بودند.

وي افزود: در چهارمين دوره با عنوان مهارت حل مسئله و تصميم‌گيري به شرکت‌کنندگان در کلاس، کمک به افراد در جهت شناخت هر چه بهتر خود و مشکل، آگاهي از فرآيند حل مسئله و چگونگي مقابله با مشکلات و همچنين شناخت مراحل و فرآيندهاي حل مسئله تدريس ‌شد.

روانشناس پايگاه سلامت شرکت ماليبل در توضيح آخرين دوره برگزار شده تاکنون بيان داشت: در دوره مهارت ارتباط موثر، انتقال افکار، احساسات، خواسته‌ها و آنچه در ذهن مي گذرد و شنيدن افکار و احساسات و خواسته‌هاي خود و ديگران تدريس شده و در نهايت در اين دوره تست ارتباط موثر از شرکت‌کنندگان در دوره بعمل آمد.

Top