رویکرد گروهی و مشارکت حداکثری کارکنان جهشی مهم در افزایش تولید مالیبل سایپا
29 اردیبهشت 1403

رویکرد گروهی و مشارکت حداکثری کارکنان جهشی مهم در افزایش تولید مالیبل سایپا

سید محمدرضا شیخ الاسلامی مدیر واحد مهندسی مالیبل سایپا درباره عمده ترین برنامه های این واحد در سال 1403 گفت: واحد مهندسی شرکت مالیبل سایپا، همسو با ماموریت سازمان و منطبق با فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص شعار سال جاری «جهش تولید با مشارکت مردم» در نظر دارد با رویکرد گروهی و مشارکت همکاران در قسمت های مختلف سازمان، به سهم خود در افزایش تولید نقش داشته باشد.
مدیر مهندسی مالیبل درباره اقدامات انجام شده در سال گذشته گفت: درسال 1402پروژه های بلوک سیلندر ME16 و سرسیلندر تیبای بهبود یافته به مرحله تولید انبوه رسید که برای جایگزینی تجهیزات سرسیلندر تیبا با طرح جدید بهبود یافته، اقدامات بسیار گسترده ای در دست اقدام است.
شیخ الاسلامی درباره برنامه های در دستور کار واحد مهندسی گفت: تولیدی سازی دو دستگاه گرویتی و طراحی قالب ها و قالب ماهیچه ها به همراه پیمانکار جهت تولید سرسیلندر تیبا/ ساخت داخلی و مدیریت برون سپاری مجموعه قالب های سرسیلندر تیبای بهبود یافته با وجود موانع تحریمی در راه اندازی و تکثیر این تجهیزات درجهت توسعه محصول/ همکاری مستمر و نظارت فنی موثر درجهت برون سپاری قطعات بلوک سیلندر نیسان، بلوک سیلندر سیتروئن، میل لنگ ها و سیلندر کالیپر تیبا/ برنامه داخلی سازی و کاهش ارزبری مواد و شناسائی منابع جدید با همکاری واحدهای تولید، بازرگانی، تضمین در قالب گروه و همکاری موثر در قالب گروه های کاهش ضایعات با درنظر گرفتن چالش های جدید و بهبود الزامات و فرآیند ها و همچنین کاهش قیمت تمام شده قطعات با انجام پروژه های کاهش هزینه و مواد بری در دستور کار قرار گرفته است.
محمدرضا شیخ الاسلامی با اشاره به پروژه های سال جاری این واحد گفت: ساخت اولین ست داخلی مدل بلوک سیلندر سیتروئن ME16، تولیدی سازی پروژه ی قطعات کالیپر خودروی کادیلا یا P90، طرح ریزی و برنامه ریزی راه اندازی خطوط جدید گرویتی برای تولید سرسیلندر ME16 به همراه گروه که پیش بینی می شود در انتهای نیمه اول 1404 عملیاتی شود، تولیدی سازی قطعات پروژه ی N20 خودروی آریا، ساخت مدل های ترکیبی جدید مانند دیسک ترمز تیبا و ساینا و افزایش تعداد کویتی قطعه ی دیسک کلاچ، کاهش مصرف مواد مانند قلع با تغییر آنالیز در قطعات فلایویل و دیسک ترمز و همچنین تغییر روش تولید ماهیچه های کولد باکس سرسیلندر تیبای بهبود یافته به روش شل و انتقال آن ها به سالن آلومینیوم و افزایش ظرفیت سالن ماهیچه گیری هاتینگر در جهت افزایش ظرفیت تولید ماهیچه های بلوک سیلندر از پروژه های جاری سال 1403 می باشد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: این واحد با اتکا به کارکنان با تجربه و متخصص خود تا به حال کلیه ی پروژه های محوله را با موفقیت به سرانجام رسانیده و معتقد است که با هم افزایی مثبت ، تلاش، مشارکت و با اتکا به مدد و توفیق الهی ، می توان اهداف جدید و بالاتر را تعریف و به سرانجام رساند.

Top