رکورد تولید در مالیبل سایپا شکسته شد
17 اسفند 1399

رکورد تولید در مالیبل سایپا شکسته شد

تحقق جهش تولید با ثبت رکورد جدید در مالیبل؛
رکورد تولید در شرکت مالیبل سایپا شکسته شد

 

با ثبت رکورد 40512 تن تولید در مالیبل سایپا رکورد تولید سال گذشته شکسته شد.
شرکت مالیبل سایپا موفق شد با ثبت رکورد تولید بیش از چهل هزار تن در بهمن سال جاری از رکورد سال گذشته عبور کند.
در سالی که گذشت شرایط سخت اقتصادی و تحریم های ظالمانه موجب شد تا فرآیند تولید در گروه خودروسازی سایپا با سختی و چالش هایی رو به رو گردد. تلاش دشمنان برای توقف چرخ تولید در حالی بود که تمامی کارکنان گروه سایپا با در نظر گرفتن شرایط خاص و ویژه اقتصادی، تمام همت و سعی خود را مجاهدانه برای تحقق جهش تولید به کار بستند. بی شک موفقیت روند تولید در گروه خودروسازی سایپا مرهون عزم و مدیریت جهادی و روحیه بخش مدیریت ارشد گروه جناب آقای مهندس سلیمانی است که در شرایط جنگ اقتصادی با رویکرد و توجه به توانایی های بومی و داخلی سازی صنعت خودروسازی را به سوی اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران رهنمود می نماید.
از این رو با عنایت به حمایت های هیات مدیره محترم سایپا و مساعدت های شایسته جناب آقای شهریاری مدیرعامل محترم شرکت مگاموتور از مجموعه شرکت مالیبل سایپا ؛ علی رغم تمامی تهدیدهای ناشی از تحریم های ظالمانه که تولید قطعات خودرو را در تنگنا قرار می داد، همکاران و افسران جنگ اقتصادی در این شرکت موفق شدند روز دوشنبه مورخ 99/11/27 با تولید 40512 تن از رکورد تولید سال 1398 عبور کرده و رکورد جدیدی در تولید را به ثبت برسانند.
این اتفاق فرخنده در شرایطی رقم خورد که دشمنان با وضع تحریم های ظالمانه تلاش کردند مانع از دستیابی صنعت ریخته گری به عنوان یکی از پایه های استراتژیک خودروسازی به مواد اولیه شوند و روند تولید را متوقف نمایند.
همراه با توجه ویژه مدیریت ارشد گروه سایپا به داخلی سازی این شرکت موفق شد مواد اولیه مهم و حیاتی برای تولید را طی تعاملات گسترده و رایزنی های بسیار از منابع داخلی تامین نماید.
گفتنی است شرکت مالیبل سایپا به عنوان بزرگترین و اصلی ترین قطعه ساز گروه خودروسازی سایپا توانست با پیش بینی تهدیدها و تبدیل آنها به فرصت ها فرآیند تولید را بدون توقف ادامه دهد و در بهمن ماه سال جاری رکورد تولید سال گذشته را محقق نماید.

Top