شرکت مالیبل موفق به کسب رتبه چهارم تعالی سازمانی سایپا شد
12 آذر 1399

شرکت مالیبل موفق به کسب رتبه چهارم تعالی سازمانی سایپا شد

در راستاي توانمندسازي شركت‌هاي گروه سايپا و يكپارچه سازي فرايند اجرايي، چهارمين ارزيابي تعالي سازمان آراسته (5S) با هدف آراستگي محيط كار، حذف اتلاف ها، كاهش ضايعات، بهبود كيفيت، رضايت مشتري و ايمني محيط كار برگزار گرديد.

در اين ارزيابي 30 شركت حضور داشتند كه طي 630 نفر ساعت ارزيابي ‌صورت‌ گرفت.

بر اساس نتايج چهارمين ارزيابي تعالي سازمان آراسته، شركت‌هاي برتر در 6 سطح به شرح ذيل معرفي گرديدند:

  • دریافت تنديس شايسته سه ستاره
  • دریافت تقدير نامه شايسته دو ستاره به تعالي سازمان آراسته
  • دریافت تقدير نامه شايسته يك ستاره به تعالي سازمان آراسته
  • دریافت گواهي نامه توانمند سه ستاره به تعالي سازمان آراسته
  • دریافت گواهي نامه توانمند دو ستاره به تعالي سازمان آراسته
  • دریافت گواهي نامه تعهد به تعالي سازمان آراسته

در این ارزیابی شرکت مالیبل سایپا موفق به کسب رتبه چهارم سطح تقدیرنامه شایسته دوستاره به تعالی سازمان آراسته گردید.

در صورت مهيا شدن شرايط از شركت‌هاي برتر در ششمين گردهمايي سالانه تلاشگران بهره‌وري در گروه سایپا تقدير بعمل خواهد آمد.

Top