شهرام مسلم پور مدیرعامل مالیبل سایپا: امضای تفاهم نامه با شرکت‌های ریخته گری ایران خودرو باعث هم افزایی در تولید می شود
20 آذر 1401

شهرام مسلم پور مدیرعامل مالیبل سایپا: امضای تفاهم نامه با شرکت‌های ریخته گری ایران خودرو باعث هم افزایی در تولید می شود

کارگروه های دو خودروساز سایپا و ایران خودرو در راستای تحقق اهداف مشترک استراتژیک تفاهم‌نامه‌ همکاری بین شرکت‌ مالیبل سایپا وشرکت‌های ریخته گری چدن و آلومینیوم ایران‌ خودرو، وارد عمل شدند.

این کارگروه با هدف تقویت شاخص‌های بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، افزایش تولید و ارتقاء کیفیت همچنین تامین رضایت مشتریان به امضای مدیران شرکت‌های مالیبل سایپا، ریخته‌گری چدن و ریخته گری آلومینیوم رسید.

شهرام مسلم پور مدیرعامل مالیبل سایپا با اشاره به امضای تفاهم نامه با شرکت‌های ریخته گری گروه صنعتی ایران خودرو گفت: رویکرد مشترک برایاستفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانایی‌های دانش­‌بنیان طرفینبا تمرکز بر کلیه بخش‌های تولیدی صنعت ریخته گریاز توفیقات این اقدام مبارک است.

وی با بیان اینکه شرکت مالیبل سایپا اتحاد بین صنایع مرتبط را فرصتی مغتنم در راستای سیاست‌های سازمانی می‎داند اظهار داشت: تامین مواد اولیه اضطراری، استفاده از ظرفیت خالی تولید و تامین اقلام و مواد اولیه می داندکه سرآغاز تحول در حوزه کیفیت، کاهش قیمت تمام شده و در نهایت شکل گیری فرهنگ مشارکت در حوزه توسعه محصولخودروسازان از دیگر اهداف تفاهم‌نامه با ایران خودرو است.

وی ادامه داد: رویکرد تعاملیشرکت‌ مالیبل سایپا و ایران خودرو برای همکاری‌های مشترک، باعث شده تا عواملی مانند استفاده از ظرفیت‌های دو خودروساز در ارتقای کیفیت محصولات و قطعات، تکمیل زنجیره تامین و تولید و هم‌گام‌سازی با فناوری‌های پیشرفتهکه تاکید مدیران عامل سایپا و ایران خودرو است تسهیل یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امضایتفاهم نامه‌ی مشترک بین شرکت های ریخته گری سایپا و ایران خودرو مسیری برای اتحاد و برنامه ریزی درست برای تحقق اهداف هر دو مجموعه است که امیدوارم نتایج موثری برای افزایش رضایتمندی مشتریانبه دنبال داشته باشد.

Top