شهرام مسلم پور مدیرعامل مالیبل سایپا: تولید مالیبل همگام با برنامه های گروه سایپا به پیش می رود
20 اردیبهشت 1401

شهرام مسلم پور مدیرعامل مالیبل سایپا: تولید مالیبل همگام با برنامه های گروه سایپا به پیش می رود

شهرام مسلم پور مدیرعامل مالیبل سایپا در جلسه شورای مدیران این شرکت گفت: به کارکنان مالیبل سایپا اطمینان و به توانایی هایشان اعتقاد دارم.

شهرام مسلم پور با اشاره به اینکه مالیبل سایپا یک مجموعه تخصصی و توانمند است اظهار داشت: دانش و تخصص فنی و عملیاتی ویژگی بارز مالیبل است که باعث شده در صنعت ریخته گری یکی از شرکت های مهم کشور باشد.

وی با ستایش توانایی های کارکنان این شرکت در بخش های مختلف گفت: مالیبل در طول سال های حیات خود کارهای بزرگی انجام داده و کارهای بزرگ و موثر دیگری نیز در دستور کار دارد.

مدیرعامل مالیبل سایپا با اشاره به سیاست های راهبردی مدیریت ارشد گروه سایپا افزود: برنامه افزایش تولید و تولید اقتصادی یکی از محورهای اصلی برنامه های مدیرعامل محترم گروه سایپا است که نقش مالیبل در این امر تعیین کننده است.

وی ادامه داد: مالیبل در خط اول تولید گروه سایپا قرار دارد که این موضوع مسئولیت ما را سنگین تر می کند.

وی با بیان اینکه ما تمام توان خود را برای تحقق برنامه های تولیدی گروه سایپا به کار خواهیم بست تصریح کرد: باید توان عملیاتی شرکت در حوزه های مختلف بخصوص حوزه های تولیدی افزایش یابد و عملیات اجرایی با سرعت بیشتری دنبال شود.

شهرام مسلم پور حمایت مدیریت ارشد گروه از مالیبل را مایه دلگرمی کارکنان این شرکت عنوان کرد و اظهار داشت: یک­دلی و همراهی که میان اعضای هیئت مدیره و همچنین مدیران و سایر سطوح سازمانی وجود دارد امید بخش است و می تواند در تحقق برنامه های تولیدی موثر باشد.

Top