طرح ختم گروهی قرآن کریم به نیابت شهیدان مدافع حرم
17 اردیبهشت 1399

طرح ختم گروهی قرآن کریم به نیابت شهیدان مدافع حرم

استقبال پرشور مالیبلی ها از طرح ختم گروهی قرآن کریم به نیابت شهدای مدافع حرم

?کارکنان مالیبل تا کنون سه مرتبه قرآن کریم را به صورت گروهی و به نیابت شهدای مدافع حرم ختم کرده اند.
?طرح ختم قرآن کریم به نیابت شهدای مدافع حرم که در ماه رمضان در حال اجرا می باشد با استقبال گرم و پرشور کارکنان مالیبل روبرو شده به طوری که تا کنون سه مرتبه قرآن کریم به صورت گروهی ختم گردیده است.
?در این طرح که از سوی حوزه مدیریت و ارتباطات شرکت مالیبل سایپا در حال برگزاری است هر کدام از پرسنل شرکت یک جزء از قرآن کریم را به نیت یک شهید مدافع حرم قرائت می نمایند.
?برای این منظور کارت هایی مزین به نام و تصویر شهدای مدافع حرم تهیه شده است که همکاران با دریافت آن کارت ها ثواب قرائت یک جزء از قرآن کریم را به روح بلند این شهیدان والا مقام هدیه می نمایند.
?با وجود آنکه هنوز ماه رمضان به نیمه نیز نرسیده اما با استقبال کارکنان مالیبل تا کنون قرآن کریم به صورت گروهی سه مرتبه ختم شده است.
?هر مالیبلی یک شهید – رمضان 99
Top