علیرضا احمدی، مدیر منابع انسانی: ممیزی حوزه های پنج گانه منابع انسانی انجام شد
10 آبان 1399

علیرضا احمدی، مدیر منابع انسانی: ممیزی حوزه های پنج گانه منابع انسانی انجام شد

مدیر اداری و توسعه منابع انسانی گفت: شرکت مالیبل سایپا در راستای همسویی و یکپارچگی الزامات منابع انسانی گروه سایپا، در حوزه­ های پنج گانه شامل واحد اداری و توسعه منابع انسانی، بهره وری، ایمنی بهداشت، خدمات و رفاه، کارگزینی، آموزش و توسعه، با رعایت پروتکل­ های بهداشتی، مورد ممیزی قرار گرفت.

علیرضا احمدی شرکت مالیبل را پیشگام در اقدامات بهبود و توسعه ای معرفی نمود و افزود: منابع انسانی مالیبل با استقبال از استراتژی های مرکز برنامه ریزی و ارزشیابی منابع انسانی گروه سایپا و با آمادگی کامل در این ممیزی شرکت نمود.

وی افزود: در این ممیزی که توسط کارشناسان و ارزیابان ارشد گروه سایپا صورت پذیرفت، اقدامات بهبود و اصلاح فرآیندهای مدیریت اداری و توسعه منابع انسانی مالیبل رضایت بخش عنوان شد.

مدیر منابع انسانی در پایان اظهار داشت: مالیبل سایپا، همواره در مسیر رشد و تعالی، گام به گام پیش می رود و با روحیه تیمی و هم افزایی روزافزون و نیل به اهداف بلند گروه خودروسازی سایپا حرکت می کند.

Top