طرح ختم قرآن کریم در ماه مبارک رمضان
28 دی 1398

طرح ختم قرآن کریم در ماه مبارک رمضان

طرح ختم قرآن کریم به نیت شهدای مدافع حرم و شهدای مدافع وطن در ماه مبارک رمضان
☘️هر مالیبلی یک شهید
?حوزه مدیریت و ارتباطات مالیبل در نظر دارد ختم گروهی قرآن کریم به نیت شهدای مدافع حرم ویژه کارکنان شرکت مالیبل سایپا در ماه مبارک رمضان را به اجرا درآورد.
از همکاران محترمی که مایل به شرکت در این طرح و بهره مندی از اجر اخروی آن می باشند دعوت می گردد جهت دریافت کارت معرفی شهید مدافع حرم به واحد ارتباطات مراجعه نمایند.
در این طرح همکاران با دریافت کارت یک شهید مدافع حرم یک جزء از قرآن کریم را به نیت شهیدان مدافع حرم ختم خواهند کرد.

Top