مالیبل سایپا بر مدار تولید
04 بهمن 1402

مالیبل سایپا بر مدار تولید

تولید قطعات اکسل خودرو در مالیبل سایپا طی هفت ماه سال جاری افزایش داشته است.

قطعات تولیدی خطوط دیزاماتیک یک و دو که قطعات اکسل خودرو را شامل می شود طی هفت ماه سال جاری به ترتیب 6/2 % و 4% افزایش تناژ تولید نسبت به مدت مشابه سال را نشان می دهد.

خطوط دیزاماتیک شرکت مالیبل سایپا؛ قطعات خام چدنی اکسل متعلق به خودرو های گروه خودروسازی سایپا، اعم از انواع دیسک کلاج، دیسک ترمز، کاسه چرخ، فلنچ، رکابی و سیلندر کالیپر خودروهای پراید، تیبا، شاهین را در گروه آلیاژی چدن و خاکستری تولید می کند.

همچنین تولید محصولات استراتژیک خودرو در مالیبل سایپا شامل انواع بلوک سیلندر و سرسیلندر خودروهای گروه سایپا که در سایر خطوط تولیدی این شرکت تولید می شوند، طی شش ماه نخست 1401 هرکدام معادل 16درصد رشد تولید را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته اند.

تلاش مجاهدانه پرسنل در کنار کاهش توقفات تولید در سایه همدلی و وحدت کارکنان در تمامی سطوح سازمانی رشد تولید در مالیبل سایپا را رقم زده است که این روند تا تحقق کامل اهداف تولیدی گروه خودروسازی سایپا ادامه خواهد داشت.

Top