مانور حریق در شرکت مالیبل سایپا برگزار شد
05 مهر 1399

مانور حریق در شرکت مالیبل سایپا برگزار شد

مانور حریق با هدف آمادگی در مواجه با شرایط اضطراری به هنگام بروز حریق و حوادث احتمالی در مالیبل سایپا برگزار گردید.

مریم افضلی­راد، رئیس HSE شرکت مالیبل سایپا گفت: در راستای ارتقاء سطح توان نیروهای آتش­نشان و مقابله با شرایط اضطراری به هنگام بروز حریق و حوادث احتمالی، مانور نشت مواد شیمیایی، کنترل حریق، تخلیه امن و امداد و نجات در محل محوطه انبار با حضور مدیران ارشد و روسای حراست و ارتباطات شرکت مالیبل سایپا برگزار گردید.

رئیس HSE در رابطه با برگزاری مانور بیان داشت: این واحد با همکاری واحدهای حراست و خدمات سالانه با انجام مانورهای متعدد منطبق با استانداردهای موردنیاز، ضمن حفظ آمادگی سعی در ارتقای هرچه بیشتر تیم­های آتش­نشانی در شرکت دارد.

افضلی­راد با بیان اینکه از جمله اهدف این مانور بررسی عملکرد فرماندهی در هنگام شرایط اضطراری است تصریح کرد: بررسی تجهیزات و مواد مورد استفاده در عملیات، شناسایی و ارزیابی ریسک­های موجود در محل حادثه و بررسی تجهیزات حفاظت فردی نیروهای درگیر در عملیات از اهم اهداف مانور حریق در مالیبل می باشد.

وی افزود: در انجام این مانور واحدهای حراست، خدمات وHSE  همکاری تنگاتنگی با آتش­نشانی داشته و مانور با انجام موفقیت­آمیز مراحل مختلف سناریوی طراحی شده، در زمان مقرر به پایان رسید.

وی با بیان اینکه بعد از برگزاری مانور نقاط قوت و نقاط قابل بهبود شناسایی گردیده و برای بهبود نقاط ضعف شناسایی شده، در کمیته مدیریت شرایط اضطراری برنامه­ریزی می­گردد اظهار داشت: هماهنگی­های صورت­گرفته، تشریح وظایف و تنظیم سناریوی مانور، و بررسی عملکرد مانور با واحد HSE بوده و اجرای مانور و پیاده­سازی سناریو با واحد آتش­نشانی شرکت انجام پذیرفته است.

Top