مجمع بررسی عملکرد سودیکو در مالیبل
04 بهمن 1402

مجمع بررسی عملکرد سودیکو در مالیبل

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مالیبل سایپا در محل شرکت مگاموتور پس از قرائت گزارش توجیهی هیئت مدیره و اظهار نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برگزار شد.

این مجمع که فرصت بی بدیلی برای اعمال حقوق مالکانه از سوی سهامداران به شمار می رود، به مجوز شماره 113-1079036/024 تاریخ 15/07/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص افزایش سرمایه به مبلغ 18،482،688،929،000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ( زمین )، با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضرین، برگزار شد.

بر این اساس افزایش سرمایه مالیبل سایپا را از مبلغ 1،469،319،000،000 ریال به مبلغ 19،952،007،929 ریال منقسم به 19،952،007،929 سهم عادی بانام، هر سهم به مبلغ اسمی1،000 ریال از طریق صدور سهام جدید تصویب گردید.

Top