محمدعلی تیموری مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در غرفه مالیبل: سرمایه گذاری خط دوم تولید مالیبل از سوی گروه سایپا صورت می گیرد
30 مرداد 1402

محمدعلی تیموری مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در غرفه مالیبل: سرمایه گذاری خط دوم تولید مالیبل از سوی گروه سایپا صورت می گیرد

محمدعلی تیموری مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز با حضور در غرفه شرکت مالیبل در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو تهران ضمن اشاره به کارخانه‌ی مجهزی که در اسفراین ساخته خواهد شد به مدیران این شرکت گفت تا خط تولید دوم گروه مالیبل را در این سایت راه‌اندازی کنند.

وی گفت: تمام زیرساختهای آب و برق و گاز در محل جدید آماده است و در شهر اسفراین که یکی از شهرهای محروم است بنا شده است. بنابراین اگر بتوانیم تولید قطعات دوار ریخته گری را به جای تولید و توسعه در تهران به آن کارخانه انتقال دهیم باعث رونق اقتصادی منطقه و ارتقا کیفیت و کمیت تولیدات مالیبل خواهد شد.

تیموری تاکید کرد: سرمایه گذاری این بخش با ما خواهد بود و مالیبل هیچ ریالی بابت جا و مکان کارخانه پرداخت نخواهد کرد.

Top