مدیرعامل شرکت مالیبل سایپا به عنوان مدیر نمونه گروه خودروسازی سایپا معرفی شد
13 اردیبهشت 1402

مدیرعامل شرکت مالیبل سایپا به عنوان مدیر نمونه گروه خودروسازی سایپا معرفی شد

همزمان با روز کار و کارگر و در مراسمی با حضور صولت مرتضوی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی، حمیدرضا اله بداشتی فرمانده سازمان بسیج کارگری و کارخانجات کشور، مهندس تیموری مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و حسین قلیچ فرمانده بسیج کارگری و کارخانجات تهران بزرگ طی مراسمی مدیران نمونه از صنایع مختلف معرفی شدند.

شهرام مسلم پور مدیرعامل مالیبل سایپا در این مراسم به عنوان مدیر برتر گروه خودروسازی سایپا معرفی و از سوی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی لوح تقدیر دریافت کرد.

Top