مدیرعامل مالیبل سایپا در میز گفت وگو با کارکنان: توجه به امور پرسنلی اولویت مدیریت می باشد
12 آذر 1399

مدیرعامل مالیبل سایپا در میز گفت وگو با کارکنان: توجه به امور پرسنلی اولویت مدیریت می باشد

در راستای تعامل با کارکنان و استماع مشکلات آنان داود حسین زاده فضل مدیرعامل شرکت مالیبل سایپا در برنامه میز گفتگو که به دیدار چهره به چهره کارکنان با مدیرعامل می پردازد، حضور یافت.

مدیرعامل مالیبل سایپا با حضور در واحد قالبسازی از نزدیک پای صحبت های کارکنان این واحد نشست و به مشکلات و موضوعات مطرح شده پاسخ داد.

داود حسین زاده در این دیدار دغدغه اصلی مدیریت مالیبل را معیشت کارکنان بیان نمود و گفت: توجه به امور پرسنلی از اولویت های ما میباشد.

وی یکی دیگر اولویت های کاری شرکت را تحقق برنامه تولید عنوان نمود و افزود: اگر تولید نباشد چرخه زندگی ما نیز نمی چرخد، پس همگی باید در حوزه های مربوطه تلاش کنیم تا عرصه تولید را پیش ببریم.

اهم مواردی که در این جلسه از طرف کارکنان واحد قالبسازی مطرح گردید و مدیریت محترم عامل ضمن استماع آنان دستورات لازم برای پیگیری موارد را صادر کرد مربوط به سنوات بازنشستگی، سختی کار، بیمه تکمیلی و دیگر مسایل پرسنلی بود که به بحث و تبادل نظر با مدیریت عامل گذاشته شد.

Top