مدیرعامل مالیبل سایپا مطرح کرد: افزایش 33 درصدی تولید قطعات شاهین در چهارماهه نخست سال جاری
26 مرداد 1401

مدیرعامل مالیبل سایپا مطرح کرد: افزایش 33 درصدی تولید قطعات شاهین در چهارماهه نخست سال جاری

مدیرعامل مالیبل سایپا گفت: با توجه به محدودیت برق صنایع از نیمه خرداد ماه امسال، شرکت مالیبل سایپا موفق شد در تولید قطعات شاهین 33 درصد افزایش داشته باشد.

به گزارش سایپانیوز، شهرام مسلم پور توقفات تولید ناشی از محدودیت انرژی و به روزرسانی دستگاه‌ها و تجهیزات تولیدی و وجود تحریم‌هارا از موانع و چالش‌های شرکت مالیبل دانست و افزود: شرکت مالیبل سایپا با شناسایی و پیش بینی بحران و چالش‌‌های احتمالی، به نحوی برنامه‌ریزی کرد که با وجود فشارهای تحمیلی بتواند در راستای اجرای تعهدات خود، پاسخگو باشد.

او افزود: بدین ترتیب برنامه‌ریزی‌ها به گونه ای صورت گرفت که در حال حاضر تولید قطعات شاهین در چهار ماه ابتدای سال جاری نسبت به سال گذشته 33 درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل مالیبل کاهش توقفات تولید را یکی از دلایل افزایش تولید در سال جاری نام برد و افزود: با توجه به محدودیت انرژی کارشناسان و متخصصین مالیبل با تکیه بر دانش خود و پشتکار بالا توانستند اقدامات مناسبی را برای حفظ و افزایش روند تولید انجام دهند.

او رشد 33 درصدی تولید قطعات شاهین را نتیجه کوشش، پشتکار و همدلی کارکنان شرکت مالیبل سایپا در واحدهای ستادی و تولیدی عنوان کرد و اظهار داشت: این اتفاق نمونه‌ی آشکار و کامل از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین است. همکاری و همدلی در بخش های برنامه‌ریزی، تولید، مهندسی، فنی و ماشینکاری نقش مهمی درپشت سر گذاشتن موانع و چالش‌های پیشرو و رسیدن به اهداف تولیدی گروه خودروسازی سایپا داشته است.

منبع: saipanews.com/news/id/21857

Top