موفقیت مالیبل در تبدیل پسماند صنعت ریخته گری به مواد قابل استفاده در صنعت راهسازی
20 آذر 1401

موفقیت مالیبل در تبدیل پسماند صنعت ریخته گری به مواد قابل استفاده در صنعت راهسازی

شهرام مسلم پور مدیرعامل مالیبل سایپا از تبدیل یک پسماند صنعت ریخته گری به مواد قابل استفاده در صنعت راهسازی خبر داد.

مدیرعامل مالیبل سایپا با اشاره به اقدامات مثبت شرکت مالیبل سایپا در حوزه های مختلف زیست محیطی طی سالیان گذشته اظهار داشت: به جهت رفع معضل حمل و دفن ماسه برگشتی در شرکت مالیبل تیم های تخصصی تشکیل و مقرر شد با الگوبرداري از وضعیت این پسماند در سایر کشورها، موضوع بررسی و راه حلی علمی ارائه گردد.

شهرام مسلم پور ادامه داد: سه رویکرد کاهش تولید پسماند ماسه ریخته گری با استفاده از مواد اولیه باکیفیت، استفاده مجدد از این پسماند در کارخانجات ریخته گری تولید کننده قطعات غیر حساس و همچنین بازیافت پسماند ماسه جهت استفاده در سایر صنایع در دستور کار این شرکت قرار گرفت.

وی با اشاره به تجمیع این اقدامات در مالیبل و تاکید بر دستیابی به نتایج علمی برای استفاده از این پسماند در سایر صنایع تصریح کرد: پروژه ای تحقیقاتی با مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازي و با موضوع استفاده از ماسه برگشتی در صنایع راهسازی آغاز گردید که طبق نتایج مثبت اخذ شده در فازهـاي مختلف آزمایشـگاهی و عملی، کاربری ماسه برگشتی صنایع ریخته گری در صنایع راهسازی مثبت ارزیابی شد.

مدیرعامل مالیبل سایپا افزود: همچنین باتوجه به نتایج تحقیقات علمی انجام شده در دیگر کشور ها مبنی بر بازیافت پسماند ماسه در صنعت سیمان و تولید محصولی  ویژه از آن، این موضوع نیز در مالیبل سایپا بررسی شد که در نتیجه استفاده از ماسه های برگشتی در صنعت سیمان، مثبت و قابل اجرا ارزیابی گردید که در حال حاضر روزانه مقدار قابل توجهی از مواد مذکور به کارخانه سیمان ساوه ارسال می گردد.

وی با اشاره به تغییر نگرش به پسماندهای صنعت ریخته گری که برای محیط زیست آسیب زا بوده و در ظاهر غیرقابل استفاده نیز تصور می شدند گفت: در نتیجه ی تحقیقات و بررسی های صورت گرفته مشخص شد ماسه سوخته که برای سالیان متمادی تصور می شد صرفا ضایعاتی و غیر قابل استفاده است، در صنایع سیمان، راهسازی و تولید آسفالت جاده ها قابل استفاده و بهره برداری می باشد.

شهرام مسلم پور با بیان اینکه این اقدام مالیبل که با حمایت مدیریت ارشد گروه خودروسازی سایپا صورت پذیرفت، از سوی ارگانهای مسئول مورد تقدیر قرار گرفت اظهار داشت: مراحل اجرایی و تسهیل امور مرتبط مطابق الزامات قانونی در دست اجرا است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اقدام تحقیقاتی مذکور علاوه بر زمینه سازی برای رفع ریشه ای معضلات پسماند ماسه این شرکت و کسر هزینه های گزاف، در صورت حمایت ارگانهای ذیربط اعم از سازمان محیط زیست و وزارت صمت، دریچه ای برای رفع معضلات زیست محیطی ماسه برگشتی حاصل از فرایند ریخته گری در سطح کشور خواهد شد.

Top