داود حسین زاده مدیرعامل مالیبل سایپا: ثبت رکوردهای جدید تولید در مالیبل ادامه دارد
06 دی 1399

داود حسین زاده مدیرعامل مالیبل سایپا: ثبت رکوردهای جدید تولید در مالیبل ادامه دارد

داود حسین زاده مدیر عامل مالیبل سایپا در جلسه برنامه ریزی تولید این شرکت گفت: تحریم های ظالمانه که صنعت کشور را هدف قرارداده باعث شده تا شرایط تولید اکنون سخت شود.

وی با بیان اینکه برای افزایش تولید تمام کارکنان باید هم قسم شوند تا بتوانیم به اهداف تولید گروه خودروسازی سایپا دست یابیم اظهارداشت: ممکن است در این مسیر پرچالش با سختی و خستگی رو به رو شویم اما این خستگی ها به دلیل عبور از گذرگاهی است که آن را ترسیم کرده ایم.

مدیر عامل مالیبل سایپا افزود: تحریم های دشمنان صنعت کشور را هدف قرارداده اند که برای عبور از این شرایط به همدلی یکدیگر نیاز داریم.

مدیرعامل سایپا یکی دیگر از راه های عبور از شرایط تحریم را استفاده از نبوغ و خلاقیت نام برد و تصریح کرد: در شرایطی که امکان دسترسی به شرکت های خارجی را نداریم باید به دانش و توان داخلی خودمان رجوع نماییم که نوآوری و خلاقیت نقش مهمی در این زمینه دارد.

وی ادامه داد: تلاش همکاران در ماه های اخیر قابل تحسین بوده و رکودهای خوبی در تولید ثبت شده و امیدواریم تا ایام دهه فجر بالاترین رکورد تولید را ثبت نمائیم.

داوود حسین زاده در پایان با اشاره به توانایی و ظرفیت مالیبل تاکید کرد: باید برای ورود به بازراهای خارج از گروه برنامه ریزی جدی و اقدام موثری صورت پذیرد که اقدامات خوبی تاکنون انجام شده اما این اقدامات کافی نیست و باید گسترش یابد.

Top