فلایویل پراردی۱۳۳۱

وزن قطعه: ۲۶ (کیلو گرم )

جنس قطعه:  چدن خاکستری

فلایویل پراردی۱۳۳۱
Top