كاسه چرخ پرايد خام

وزن قطعه: 4.8 (کیلو گرم )

جنس قطعه: ( چدن خاکستری )

 

كاسه چرخ پرايد خام
Top