كپه 951 ov

وزن قطعه: 1.6 (کیلو گرم )

جنس قطعه: ( چدن خاکستری )

 

 

 

كپه 951 ov
Top