كپه 952 ov

وزن قطعه: 1.9 (کیلو گرم )

جنس قطعه: ( چدن خاکستری )

كپه 952 ov
Top