کاسه چرخ 878 صادراتی

وزن قطعه: 16 (کیلو گرم )

جنس قطعه: چدن خاکستری 

کاسه چرخ 878 صادراتی
Top