آخرین اخبار

دوشنبه های ورزشی در مالیبل

دوشنبه های ورزشی در مالیبل

ورزش صبگاهی با هدف نشاط و تندرستی کارکنان در روزهای دوشنبه هر هفته برگزار می گردد. با هدف ترویج نشاط و امید در سطح شرکت و حفظ سلامتی کارکنان...

پیوندها

Top